Support Our Work

הרב הלורד יונתן סאקס זצ"ל היה מבכירי התורה בדורו. הוא היה שגריר ללא תחרות עבור העם היהודי. הוא דיבר על יהדות בהכללה, בפתיחות, באותנטיות ובעומק.


בחייו כתב למעלה מ-40 ספרים, וקיבל 18 תארי דוקטור לשם כבוד. הוא גם זכה בפרס טמפלטון ובאותות כבוד יוקרתיות אחרות. נקודת המבט של הרב סאקס זכתה לכבוד נרחב מכיוון שהיא נטועה באמונתו ובאתיקה. הוא היה קול מוסרי לעולם.

לאחר פטירתו בטרם עת בנובמבר 2020, הוקמה מורשת הרב סאקס כדי להנציח ולקדם את תורתו ורעיונותיו של הרב סאקס. אנו שואפים להמשיך ולחלוק את דבריו, כדי שיוכלו לעורר השראה ולהאיר את העולם לדורות הבאים.

מורשת הרב סקס שמה לה למטרה לעורר את חברי הקהילה היהודית להתחבר עמוק יותר לאמונתם ולהשפיע בצורה משמעותית וחיובית על העולם.

אם ברצונך לתמוך בעבודתנו או לבחון הזדמנויות חסות, אנא השתמש בטופס התרומה בדף זה, או שלח דוא"ל לג'ואנה בנרוך.

תודה רבה על תמיכתך.