שיג ושיח

קראתי לסדרת עיונים זו 'שיג ושיח' מאחר ועבורי 'שיג ושיח' הוא המהות של לימוד התורה, במהלך כל הדורות ועד ימינו עתה. המילים של התורה הן הן הברית שלנו עם אלוהים ... פרשנות המילים בתורה הם במרכזו של שיח מתמשך שהחל בעת שהיהודים החלו ללמוד את דבר השם בעולם... כל דור הוסיף את פירושו, וכעת תורנו" - הרב זקס

קראו את קטע 'שיג ושיח' השבועי. הקטע נבחר מתוך סדרת פירושים וסרטונים של הרב זקס על התורה שהוקלטו ונכתבו במקור בשנת 2011.