ספרים ושמע

ספרים מאת הרב זקס

הספרים הבאים מאת הרב זקס זמינים מתורגמים לעברית. (מצא מבחר מלא של ספריו בשפות אחרות כאן.)

Moadim Lesicha 3D web 1

מועדים לשיחה

רוחב הדעת ומקוריות התובנה של הרב יונתן זקס חיבבו על קהל הקוראים הרחב את ספרי שיג ושיח שלו על פרשיות השבוע. בספר זה על המועדים הם באים לביטוי במשנה תוקף. מועדים לשיחה מציע עיונים מקיפים על מכלול ההיבטים של מקראי הקודש, החגים הנזכרים בתורה. העיונים עוקבים אחר יחסי הגומלין המפתיעים שבין המצוות בתורה, תקנות חז"ל, התפילות והקריאות ומנהגי החג, ובין כל אלה לבין המשמעויות האמוניות, ההיסטוריות והמוסריות הגנוזות בהם.