new why i am a jew wiaaj ivrit hebrew book cover new booklet 1 scaled e1703121047625

פורמטים

  • חוברת

למה אני יהודי

תאריך פרסום: 1 בדצמבר 2023

מורשת הרב זקס, בשיתוף עם הוצאת קורן, הוציאו השבוע לאור מהדורה מוגבלת וייחודית של 50,000 ספרים הכוללים את אחד הטקסטים המכוננים שכתב הרב יונתן זקס זצ"ל, "למה אני יהודי". במקור, הפרק מופיע בספרו של הרב "רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו" שיצא לאור בשנת 2001 והיה לרב־מכר.

"העולם היהודי הוסיף להתקיים בשעה שכל אימפריה שניסתה להחריבו, גוועה. מדינת ישראל הגיעה להישגים שאין להם אח ורע בקרב כמאה המדינות שהצטרפו לאומות המאוחדות מאז תום מלחמת העולם השנייה. השפעתו של העם היהודי, אף שהיה קטן מספרית, חורגת באופן מובהק משיעורו בעולם" כתב הרב זקס, שכיהן כרבה הראשי של בריטניה.

סמ"ר טל ע', חייל בחטיבה 810 המשרת במילואים בגבול לבנון, קיבל את הספר בהתרגשות: "בימים האלו שכל דקה שלנו קריטית וכל מילה מקבלת משמעות, הספר הזה מעצים ומחזק. לרגע חשתי שהרב זקס נמצא פה ונותן לנו טפיחה על השכם בצירוף ברכת הדרך. המסרים בספר, והחיבור שעושה הרב בין העבר, ההווה והעתיד שלנו כיהודים, מחזקים עבורנו את השליחות והדבקות במשימה החשובה ובחובתנו שהאור ינצח".

המיזם, נעשה לזכרו ולעילוי נשמתו של רב־סמל מתקדם במיל' יוסי הרשקוביץ מהישוב גבעות שנהרג לפני חודש יחד עם עוד שלושה מחבריו הלוחמים מגדוד 697 בחטיבה 551 מפיצוץ מטען חבלה בפיר ממולכד במהלך הקרבות בעזה. יוסי היה המנהל האהוב של תיכון אורט פלך בנים בירושלים, הותיר אחריו אשה וחמישה ילדים. בסרטון ששלח לתלמידיו מהחזית, הוא ציטט מתוך דברי הרב זקס על אמונה בעיתות משבר ועל כוחנו להביא אור לעולם.


פורמטים

  • חוברת