not in gods name hebrew cover

שפות אחרות

פורמטים

  • כריכה רכה

קנה עכשיו


לא בשם האל

תאריך פרסום: 10 ביוני 2015

"כשהדת הופכת אנשים לרוצחים, אלוהים בוכה".בספרו רב־המכר ׳לא בשם האל׳ מציג הרב יונתן זקס ניתוח נוקב של בעיית האלימות הדתית במאה העשרים ואחת.

הרב זקס מתחקה אחר שורשיה של האלימות ביחסה אל הדת, ומוכיח – באמצעות פסיכולוגיה אבולוציונית, תורת המשחקים, היסטוריה, פילוסופיה, מוסר ותיאולוגיה – שהדת איננה הבעיה, היא הפתרון. ׳לא בשם האל׳ הוא כתב אישום נגד כל אלו שהורגים בשם אלוהי החיים, נלחמים בשם אלוהי השלום, שונאים בשם אלוהי החסד ומתאכזרים בשם אלוהי הרחמים.


שפות אחרות

פורמטים

  • כריכה רכה

קנה עכשיו